Początki działalności firmy Walpas sięgają roku 1992

#

Rozpoczynaliśmy od konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w Warszawie i okolicach. W kolejnych latach rozszerzaliśmy zakres oferowanych usług o konserwacje sieci hydrantowych, systemów SAP, SUG. W ten sposób w stosunkowo krótkim czasie osiągnęliśmy zdolność do prowadzenia konserwacji wszystkich typów instalacji pożarowych.

Od początku roku 1998 prowadzimy konserwacje systemów p.poż. we wszystkich typach obiektów – biura, magazyny, przemysł, użyteczności publicznej. Zakresem działalności obejmujemy teren całej Polski.

Od roku 2004 dokonaliśmy kolejnego kroku w rozwoju firmy, wykonaliśmy pierwsze instalacje tryskaczowe i hydrantowe. Od tamtego czasu zrealizowaliśmy szereg kompletnych instalacji tryskaczowych wraz z pompowniami w tym również na terenie Czech, Słowacji, Węgier.

Do końca roku 2014 zabezpieczyliśmy instalacjami tryskaczowymi wykonanymi w różnych standardach obiekty o łącznej powierzchni 244 000 m2.

#

W chwili obecnej wykonujemy instalacje od koncepcji poprzez realizację do odbioru końcowego ubezpieczycieli, audytorów FM, VdS i Państwowej Straży Pożarnej.